Užsakomieji tyrimai

Įstaiga atlieka užsakomuosius tyrimus, kuriuos gali sudaryti vartotojų apklausą, vadybos, rinkodaros strategijos, produktų įvedimo į rinką galimybės bei pasiūlymų pateikimas.