Projektų viešinimas

Pagal poreikį atliekami projekto viešinimo užsakymai: sukuriamos projekto internetinės svetainės, rengiami projekto aprašymai bei pristatymai, rašomi informaciniai straipsniai ir informacinės žinutės, parengiama viešinimo medžiaga.