Paraiškų rengimas

VšĮ „Pažangos projektai“ kompetetingi specialistai padės parengti nacionalinio ir tarptautinio lygmens paraiškas. Sukaupta daugiametė patirtis šioje srityje leidžia sistemingai įvertinti Užsakovo pageidavimus ir parengti kokybišką projekto paraišką. Įstaigos atstovai konsultuoja Užsakovą nuo pirminio etapo iki galutinio. Glaudus bendradarbiavimas ir patirtis leis sėkmingai parengti bet kokio tipo paraiškas.