3R projekto naujienlaiškis Nr. 3

Toliau tobuliname projekto rezultatus! Projektas "3Rs" yra 2 projekto rezultato - mokymo turinio - kūrimo etape.  Visi partneriai rengia atitinkamus modulius, kurių tikslas - suteikti išsamias žinias suinteresuotosioms šalims, kad jos galėtų sumažinti likučių kiekį kasdieniame gyvenime. Visa medžiaga bus parengta partnerių kalbomis ir ir su ja galima susipažinti www.the3rproject.com
Štai kas nuveikta iki dabar

Kaip jau buvo minėta naujienlaiškyje Nr. 1, mūsų projektas trunka 2 metus. Ką tik praėjo pirmieji projekto įgyvendinimo metai ir mes labai didžiuojamės savo pasiekimais. Jau parengėme mokymo metodiką ir išsamią mokymo programą, kurią galima rasti projekto interneto svetainėje. Šiuo metu rengiame išsamią mokymo medžiagą, kurią bus galima atsisiųsti iš projekto platformos ir naudoti savarankiškam mokymuisi. Labai svarbu paminėti, kad visa mūsų projekto metu parengta medžiaga yra nemokama.

Pagal 2 intelektinį rezultatą rengiame 6 modulius, kurie apims visas temas, susijusias su gyvenimo būdu be atliekų. Taigi, diskusija prasidės trumpu įvadu apie "nulinio atliekų susidarymo" idėją, o toliau bus išsamiai aprašomas racionalus apsipirkimas ir racionalus maisto produktų pirkimas, galimybė patiems pasigaminti kosmetikos, ekologiškų valymo priemonių, taip pat energijos ir vandens taupymo būdai.

Visi moduliai bus parengti labai greitai, todėl maloniai kviečiame savo sekėjus juos peržiūrėti ir siųsti mums savo nuomonę bei pasiūlymus.

Siekdami pagerinti modulių kokybę, kituose projekto įgyvendinimo etapuose planuojame surengti visos parengtos medžiagos bandomąją sesiją. Apie šį renginį jus informuosime artimiausiu metu.

 
Partnerių pristatymas

Krakowski Alarm Smogowy (KSA)

Association SEDA

Czech University of Life Sciences Prague (CZU)

 PAZANGOS PROJEKTAI (PZP)

 Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd.

 Granada Energy Office of Granada County Council (DIPGRA)

 Introducing the partners

Association SEDA yra jauna organizacija, įsteigta 2019 m. Šią asociaciją įkūrė jaunų mokslininkų ir suaugusiųjų švietimu užsiimančių bei socialinių mokslų išsilavinimą turinčių žmonių komanda, kuri įgyvendina suaugusiųjų švietimo projektus.

Asociacijos misija - švietimo, mokymo ir pagalbos veikla.

Įstatuose numatyti SEDA tikslai įgyvendinami organizuojant mokymus, seminarus, konferencijas, programas ir pagalbos veiksmus, taip pat rengiant mokymo medžiagą. Asociacija siekia tobulinti suaugusiųjų, kurie laikosi mokymosi visą gyvenimą idėjos, kompetencijas ir įgūdžius.

Asociacijoje dirbantys darbuotojai ir instruktoriai yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai, turintys reikiamą išsilavinimą ir profesinių įgūdžių. Be to, asociacija bendradarbiauja su daugeliu suaugusiųjų organizacijų (pvz., trečiojo amžiaus universitetais, kalėjimų asociacijomis), taip pat su įvairių sričių valstybinėmis ir privačiomis institucijomis (pvz., universitetais, mokslinių tyrimų institutais, kalėjimų inspekcija, neįgaliųjų fondu ir t.t.).

Asociacija SEDA kaip asocijuotas partneris dalyvavo projekte apie žiedinę ekonomiką pavadinimu U-Eco. 

U-Eco projektas:

 https://www.swideas.se/achievments/upskilling-for-more-creative-circular-economy-u-eco

Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd. yra 1989 m. įsteigta privati bendrovė Vengrijoje. UAB „Trebag” jau 15 metų įgyvendina Europos projektus ir vykdo tarptautinį bendradarbiavimą, ypatingą dėmesį skiriant mokymui (pvz., žemės ūkio ir verslumo įgūdžių srityje), aplinkosauginiam švietimui ir sąmoningumo ugdymui, moksliniams tyrimams ir plėtrai bei inovacijoms. Iki šiol bendrovė dalyvavo maždaug 50 projektų pagal programas "Erasmus+" KA2, LLL, Leonardo da Vinci ir Grundtvig programose, 4-osios ir 5-osios bendrųjų programų ir H2020 projektuose. UAB „Trebag" yra įgijusi didelę patirtį ir kompetenciją šiose srityse: profesinio mokymo medžiagos ir metodikų, įskaitant e. mokymąsi ir žaidybinimo metodus, kūrime, mokymų vykdyme, įgyvendinant technologijų perdavimą ir inovacijų grandinės valdyme.


EN The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

LT Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad pritariama jo turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.