Naujienos

3 R projekto naujienlaiškis Nr. 4

Skaityti

3 R projekto naujienlaiškis Nr. 1

Skaityti

3R projekto naujienlaiškis Nr. 3

Skaityti

TAKE THE CHALLENGE AND START THE 3R’s (Handbook)

Skaityti

Naujienlaiškis (Imoned Nr. 7)

Skaityti

Project IMONED results

Skaityti

Kaip kurti patrauklų ugdymo turinį?

Skaityti

E-LEARNING MATERIALS SHOULD BE ATTRACTIVE

Skaityti

Main recommendations for developing an attractive content

Skaityti

HOW TO DEVELOP ATTRACTIVE EDUCATIONAL CONTENT?

Skaityti

3R projekto naujienlaiškis (gegužė)

Skaityti

3R projekto naujienlaiškis Nr.2

Skaityti

Project IMONED platform

Skaityti

Naujienlaiškis (Nr. 6 Imoned)

Skaityti

11 Best Educational Technology Tools To Watch Out For In 2022.

Manika Pankt

Skaityti

N E W S L E T T E R IMONED

Skaityti

Kovo mėnesio IMONED naujienlaiškis

Skaityti

3R naujienlaiškis (sausis)

Skaityti

Imoned projekto naujienlaiškis

Skaityti

Kviečiame dalyvauti mokymuose (gruodžio mėnuo)

Skaityti

Kviečiame dalyvauti mokymuose (lapkričio mėnuo)

Skaityti

Kviečiame dalyvauti mokymuose

Skaityti

Canva is a super-cool drag and drop graphic design (IMONED)

Skaityti

The IMONED team prepares proposals for an innovative teacher

Skaityti

20 Free Tech Tools For Teachers (IMONED)

Skaityti

Priimk iššūkį ir pradėk 3P: pamažinti, pakartotinai panaudoti, perdirbti, skatinant suaugusiųjų nulinės taršos gyvenimo būdą

Skaityti

State of the Art

Skaityti

Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) (IMONED)

Learn more about your personal strengths and the areas where you can enhance the ways in which you use digital technologies for teaching and learning. Answer the 22 questions of this self-assessment to receive detailed feedback with useful tips and the key milestones on your personal roadmap to innovating teaching

Skaityti

Newsletter No. 2 Imoned

Currently, all IMONED project partners are working on the first phase of the project, collecting all information from their respective countries related to distance learning in schools by means of desk research, questionnaires and interviews. Once all this information has been collected, it will result in an international report on the state of the art of distance learning in schools at European level, as well as the development of a Curriculum Remote Teaching.

 

Skaityti

Nuotolinio mokymo žinių ir įgūdžių tobulinimas mokytojams

Skaityti

Project - 3R

Skaityti

Improvement of the knowledge, skills and competence of the teachers in on-line and distance education

Skaityti

Kviečiame susipažinti su IMONED naujienlaiškiu

Skaityti

3R - naujas požiūris į aplinkosaugą

Skaityti

Mokytojų žinių ir gebėjimų vykdyti mokymą tiesiogiai internetu ir nuotoliniu būdu stiprinimas. IMONED (Erasmus +)

Skaityti

Project - Imoned

The IMONED project addresses the urgent needs of teachers.

Skaityti

Prisidedame prie nacionalinės kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo

Prisidedame prie nacionalinės kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo. Viešoji įstaiga „Pažangos projektai“, kartu su partneriu „Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras“ pradeda mokymus valstybės tarnautojams visoje Lietuvoje tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse.

Skaityti

Projekte “Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai” bus pradėta teikti nauja paslauga – asmeninis asistentas

Nuo 2019 metų planuojama pradėti projekte teikti dar vieną paslaugą Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams. Tai – asmeninis asistentas. Tokiu būdu namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui bus teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas.

Skaityti

Ekonominio raštingumo mokymai suaugusiems

2018 m. spalio mėnesį viešoji įstaiga „Pažangos projektai“ pradeda vykdyti ekonominio raštingumo mokymus suaugusiems gyventojams ir tai yra unikali galimybė betarpiškai gauti asmeniškai naudingus atsakymus į klausimus, susijusius su asmeninių finansų valdymu.

Skaityti

Informacinis renginys visuomenei „Vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimas ir alkoholio vartojimo poveikis visuomenės raidai“ sudomino švietimo ir socialinės sričių atstovus, mokytojus.

Skaityti

Švietimo įstaigų ir socialinių tarnybų darbuotojų mokymai apie vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimą

VšĮ „Pažangos projektai“, kartu su partneriu Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, įgyvendindami projektą „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“ pradėjo vykdyti švietimo įstaigų ir socialinių tarnybų darbuotojų mokymus apie vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimą. Dalinamoji medžiaga.

Skaityti

Pirmosios projekto „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“ veiklos

Pirmosios projekto „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“ veiklos skirtos vyresniųjų klasių moksleivių žinių apie alkoholio vartojimo žalą vaisiui ir saugų lytinį gyvenimą didinimui.

Skaityti

Saugumo jausmas – pats svarbiausias žmogui. Galime Jums padėti susitaikyti ir rasti ramybę pasinaudojant mediacija arba tobulinant socialinius įgūdžius pozityvios tėvystės užsiėmimuose.

Viešoji įstaiga “Pažangos projektai” yra projekto “Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai” partneris. Projektą įgyvendina Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-07-0003, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal priemonę “Kompleksinės paslaugos šeimai”, pradėtas įgyvendinti 2017 m. birželio mėnesį ir bus įgyvendinamas 48 mėnesius.

Skaityti

Viešoji įstaiga „Pažangos projektai“ šiuo metu vykdo „Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacijos ir galimybių analizę“

Analizė vykdoma įgyvendinant Projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, projekto kodas: 09.4.2–ESFA–V-715-02-0001. Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras.

Skaityti

Įgyvendintas projektas „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas viešojo saugumo kūrimui“

Viešojo saugumo sritis apima viešosios tvarkos užtikrinimą, vidaus tarnybos valdymą, priešgaisrinę bei civilinę saugą ir gelbėjimo darbus, valstybės sienos apsaugą, migracijos (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos kontrolę, saugomų objektų ir saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugą. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo sričiai yra priskirtos šios institucijos: policija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Vadovybės apsaugos departamentas ir Viešojo saugumo tarnyba.

Skaityti