Konsultacijos

VšĮ „Pažangos projektai“ darbuotojai konsultuoja visus suinteresuotuosius asmenis projektų rengimo, įgyvendinimo, ataskaitų pateikimo klausimais. Taip pat SVV subjektai bei fiziniai pavieniai asmenys gali kreiptis dėl individulių verslumo konsultacijų.